ПРОТОКОЛ від 23.04.2013

ПРОТОКОЛ  

про підсумки голосування на річних (чергових) загальних зборах

публічного акціонерного товариства «Київопорядкомплект»

 

м. Київ, вул. Будіндустрії, 9                                                                                                   23 квітня 2013 р.

 

Лічильна комісія у складі:

Калини Петра Івановича, Ющенка Івана Петровича, Гончаренка Володимира Валентиновича провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів ПАТ «Київопорядкомплект», що відбулися 23 квітня 2013 р. за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 9, адмінбудівля ПАТ «Київопорядкомплект», 3 поверх.

Час відкриття зборів 11 год. 00 хв.

Час закриття зборів 11 год. 30 хв.

Час початку підрахунку голосів 11 год. 30  хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у річних загальних зборах 6 918 894 голосів, що становить 96,096 %  голосів присутніх на річних загальних зборах .

 

Результати голосування з питань порядку денного:

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, обрання Лічильної комісії, Голови і Секретаря зборів.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання лічильної комісії для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Київопорядкомплект» 23.04.2013 р. у складі: Калини Петра Івановича, Ющенка Івана Петровича, Гончаренка Володимира Валентиновича.

Обрання голови та секретаря зборів: головою зборів – Швеця Олександра Володимировича, секретарем зборів Якимчука Сергія Миколайовича.

Формулювання рішення:

Обрати  лічильну комісію у складі: Калина Петро Іванович, Ющенко Іван Петрович, Гончаренко Володимир Валентинович. Обрати головою зборів – Швеця Олександра Володимировича, секретарем зборів Якимчука Сергія Миколайовича.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 918 894 голосів присутніх на зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «УТРИМАЛИСЬ» від прийняття рішення: немає.

Рішення по першому питанню прийняте одноголосно.

 

2.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 р.

Питання, поставлене на голосування:

Прийняття рішення про затвердження звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012р.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012р.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 918 894  голосів присутніх на зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «УТРИМАЛИСЬ» від прийняття рішення: немає.

Рішення по другому питанню прийняте одноголосно.

 

3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства про свою діяльність у 2012 р.

Питання, поставлене на голосування:

Прийняти рішення про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства про свою діяльність у 2012р.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про свою діяльність у 2012р.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 918 894 голосів присутніх на зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняття рішення:  немає.

Кількість голосів, що «УТРИМАЛИСЬ» від прийняття рішення:немає.

Рішення по третьому питанню прийняте одноголосно.

 

4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 р.

Питання, поставлене на голосування:

Прийняття рішення про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012р.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012р.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 918 894  голосів присутніх на зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «УТРИМАЛИСЬ» від прийняття рішення: немає.

Рішення по четвертому питанню прийняте одноголосно.

 

5.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (річного звіту та балансу).

Питання, поставлене на голосування:

Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (річного звіту та балансу).

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012р.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 918 894  голосів присутніх на зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «УТРИМАЛИСЬ» від прийняття рішення: немає.

Рішення по п’ятому питанню прийняте одноголосно.

 

6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

Питання, поставлене на голосування:

Прийняття рішення про покриття збитків від прибутку майбутніх періодів.

Формулювання рішення:

Покривати збитки від прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 918 894  голосів присутніх на зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «УТРИМАЛИСЬ» від прийняття рішення: немає.

Рішення по шостому питанню прийняте одноголосно.

           

7.Обрання уповноваженої особи акціонерів.

Питання, поставлене на голосування:

Для здійснення представництва та захисту прав та інтересів акціонерів під час провадження у справі про банкрутство, обрати уповноваженою особою акціонерів ПАТ «Київопорядкомплект» Нестора Віталія Романовича.

Формулювання рішення:

Обрати уповноваженою особою акціонерів ПАТ «Київопорядкомплект», Нестора Віталія Романовича.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення:  6 918 894  голосів присутніх на зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «УТРИМАЛИСЬ» від прийняття рішення: немає.

Рішення по сьомому питанню прийняте одноголосно.

 

Лічильна комісія