КИЕВОПОРЯДКОМПЛЕКТ | oporyad.kiev.ua » ИНФО » ПОВІДОМЛЕННЯ » 2016 рік » ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування  з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київопорядкомплект»                    (код ЄДРПОУ 05503326).

Дата проведення зборів 10 вересня 2015 року.

Порядок денний:

1.Обрання лічильної комісії.

2.Про внесення змін до статуту ПАТ «Київопорядкомплект» та затвердження статуту ПАТ «Київопорядкомплект» у новій редакції.

Голосування з питань порядку денного проводилось шляхом голосування бюлетенями, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питань, винесених на голосування.

Підсумки голосування:

Питання 1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб: Сток Партнерз Консалтансі ЛТД в особі Швеця Олександра Володимировича, Пономаренко Яна Миколаївна, Владимирова Наталія Володимирівна.

Результати голосування:

ЗА

6 905 849   

100 % голосів

ПРОТИ

0

0 % голосів

УТРИМАВСЯ

0

0 % голосів

Рішення прийнято.

 

Питання 2. Про внесення змін до статуту ПАТ «Київопорядкомплект» та затвердження статуту ПАТ «Київопорядкомплект» у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до статуту ПАТ «Київопорядкомплект» та затвердити статут ПАТ «Київопорядкомплект» у новій редакції.

Результати голосування:

ЗА

6 905 849   

100 % голосів

ПРОТИ

0

0 % голосів

УТРИМАВСЯ

0

0 % голосів

Рішення прийнято.

 

Бюлетенів визнаних недійсними немає.