КИЕВОПОРЯДКОМПЛЕКТ | oporyad.kiev.ua » ИНФО » ПОВІДОМЛЕННЯ » 2016 рік » Повідомлення від 26 квітня 2016 року
Повідомлення від 26 квітня 2016 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

Публічного акціонерного товариства «Київопорядкомплект»

 

Повідомляємо Вас, що 26.04.2016 р. відбулись  чергові  загальні збори акціонерів ПАТ «Київопорядкомплект», на яких прийнято наступні рішення:

 

1.З першого питання вирішили: обрати лічильну комісію для підрахунку голосів з питань порядку денного у складі 3 (трьох) осіб: Ющенко Іван Петрович — голова комісії, Веничук Євген Вячеславович, Поляруш Інга Олександрівна.

 

2.З другого питання вирішили: затвердити річний звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 р.

 

3.З третього питання вирішили: затвердити звіт наглядової ради Товариства про свою діяльність у 2015 р.

 

4.З четвертого питання вирішили: затвердити звіт ревізійної комісії Товариства про свою діяльність у 2015 р.

 

5.З п’ятого питання вирішили: визнати роботу правління, наглядової ради і ревізійної комісії Товариства задовільною.

 

6.З шостого питання вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

 

7. З сьомого питання запропоновано вирішили: затвердити покриття збитків за 2015 рік.  Покриття збитків здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів. У зв’язку із збитковістю діяльності у 2015 році дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

 

8.З восьмого питання вирішили: відкликати наглядову раду Товариства у складі: голова Наглядової ради — ТОВ «Ліннея» (код  37726006) в особі представника Гранцева Д.В., член Наглядової ради — ТОВ «Ліннея» (код  37726006) в особі представника Нестора В.Р., член Наглядової ради Петькун Олег Дмитрович.

 

9.З дев’ятого питання обрано склад наглядової ради Товариства:  ТОВ «Ліннея» в особі Гранцева Дмитра Володимировича; Сток Партнерз Консалтансі ЛТД в особі Зінченка Володимира Олександровича; Акціонерне Товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНПОСТ» в особі Швеця Олександра Володимировича

 

10.З десятого питання вирішили: відкликати ревізійну комісію у складі: ПАТ ХК «Київміськбуд» (код ЄДРПОУ 23527052), Голотко Ірина Миколаївна, Калина Петро Іванович.

 

11.З одинадцятого питання обрано ревізійну комісію Товариства у складі: ПАТ ХК «Київміськбуд», Владимирова Наталія Володимирівна, голова ревізійної комісії — Калина Петро Іванович

 

                                                                                              Правління ПАТ «Київопорядкомплект»