КИЕВОПОРЯДКОМПЛЕКТ | oporyad.kiev.ua » ИНФО » ПОВІДОМЛЕННЯ » 2015 рік » Повідомлення про включення додаткових питань від 28 квітня 2015 року
Повідомлення про включення додаткових питань від 28 квітня 2015 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про включення додаткових питань до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів

ПАТ «Київопорядкомплект», скликаних на 28 квітня 2015 року

                                                                               

Шановний акціонере!

 Публічне акціонерне товариство «Київопорядкомплект» з місцезнаходженням за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 9, повідомляє про включення до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2015 року о 11:00 год. за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 9 у приміщенні адмінбудівлі (3 поверх) наступних питань:

13. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

14. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

15. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

— внесення змін до проспекту емісії акцій;

— прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

— затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

— затвердження результатів приватного розміщення акцій;

— затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

— прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

— повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

— письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

16.  Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

— проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

— проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

— проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 

                                                                                                              Наглядова рада ПАТ «Київопорядкомплект»